Mengbedrijf

Water uit de Maas en Lek

Project mengbedrijf maakt onderdeel uit van het multi-bronnenprogramma van Dunea. Dit programma helpt de zekerheid van waterlevering te vergroten in geval van tegenslag. Belangrijk voor de huidige en alle nieuwe inwoners van ons leveringsgebied.

Tot 1976 was de rivier de Lek de enige bron om het duinwater in de duinen tussen Monster en Katwijk aan te vullen. Toen de waterkwaliteit te slecht werd, is Dunea overgestapt op de Afgedamde Maas. Intussen is de waterkwaliteit van het Rijnwater sterk verbeterd. De afgelopen jaren is de Lek weer ingezet op momenten dat de waterkwaliteit van de Maas onvoldoende was. Bijvoorbeeld vanwege een industriële lozing of als er bij droogte zo weinig water door de Maas stroomde, dat geloosd water te weinig werd verdund.

Voor het realiseren van onze multi-bronnenvisie ligt het voor de hand om de huidige voorzuiveringslocatie Bergambacht zo aanpassen, dat we ook weer een volwaardig innamepunt hebben aan de Lek. Als er zowel Lek- als Maaswater kan worden ingenomen en behandeld, komt er meer water beschikbaar voor zuivering en kunnen we beter inspelen op veranderingen in de waterkwaliteit van de rivieren.

Technische aanpassingen

Vooral het kunnen schakelen van pompen, kleppen en doseringen vraagt aanpassingen van systemen. Ook wordt het innamepunt aangepakt en moeten bezinkbekkens worden aangepast. Ook is er een doseerinstallatie voor IJzerchloride nodig en extra leidingwerk tussen installaties. Om tijdens de inname de waterkwaliteit te bewaken wordt ook hier een biomonitor geplaatst.

Vergunningen

De volwaardigheid van het innamepunt voor de drinkwaterbereiding betekent ook iets in onze relatie tot de omgeving. De oude vergunning van Rijkswaterstaat moest worden omgezet om weer regulier water te mogen innemen uit de Lek. Opname in het ‘gebiedsdossier’ biedt een beschermingsstatus, zodat partijen langs de Lek weten dat de rivier van groter belang is geworden voor de drinkwaterproductie.

Meer over de multi-bronnenstrategie van Dunea