Aanmelden/opzeggen waterlevering

Geef gemakkelijk uw aanmelding of opzegging van waterlevering door!

Heeft u de sleutel van uw nieuwe woning/bedrijfspand ontvangen, dan kunt u zich hier aanmelden voor water. U kunt hier ook terecht als u de sleutel heeft ingeleverd en u de waterlevering voor uw woning/bedrijfspand wilt opzeggen.

Vlag van Verenigd Koninkrijk For English click here 

Is uw adres nog niet aangesloten op ons waterleidingnet? Dan kunt u dit aanvragen via Mijnaansluiting.nl.

Veelgestelde vragen

Ik ga verhuizen wat moet ik doen?

Als u gaat verhuizen, moet u twee zaken regelen:

1. Waterlevering aanvragen voor uw nieuwe adres

Wanneer u waterlevering wilt aanvragen, wacht u dan met de aanvraag tot de dag dat u de sleutel van uw huis krijgt, zodat u zelf de watermeterstand op kan nemen. Zodra u de sleutel heeft, zijn de kosten voor waterlevering voor u. U hoeft alleen de meterstand op te nemen en die samen met een aantal andere gegevens in te vullen op onze pagina aanmelden.

2. Waterlevering van uw oude adres opzeggen

Voor uw oude adres moet u de waterlevering opzeggen bij het waterbedrijf dat op uw oude adres drinkwater leverde. Was Dunea al uw leverancier? Neemt u dan op de dag van sleutelafgifte de stand van de watermeter op. Deze stand vult u samen met een aantal andere gegevens in op onze pagina afmelden.

Beschikt u tijdens de verhuizing niet over internet? Dan kunt u tot zestig dagen na de verhuizing uw waterlevering nog opzeggen. Beschikt u na deze periode nog niet over internet? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Eindafrekening

Wanneer u de waterlevering heeft opgezegd, ontvangt u binnen enkele dagen de eindafrekening.

Wanneer is mijn verhuizing verwerkt?

Als u uw verhuizing online regelt, ontvangt u direct op het opgegeven mailadres een bevestiging. U ontvangt uw contract voor waterlevering binnen drie werkdagen. Geeft u uw verhuizing door via de post? Dan is de verwerkingstijd langer en ontvangt u binnen twee weken een bevestiging.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven bij overlijden?

Allereerst gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. 

Wilt u als partner van de overledene alleen de naam wijzigen en eventueel het rekeningnummer? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@dunea.nl

Wilt u het contract op naam van iemand anders overzetten? Dan kunt u een nieuw contract aanvragen.

Blijft er niemand wonen op het adres van de overledene? Dan kunt u het contract voor waterlevering opzeggen. Dit kan vanaf het moment van de sleuteloverdracht. U wordt doorgestuurd naar de pagina waar u de opzegging kunt doorgeven. In geval van een overlijden doorloopt u dezelfde stappen. Let op: u heeft hiervoor de meterstand op de dag van de sleuteloverdracht en het klantnummer nodig. Het klantnummer vindt u op de contractbevestiging, facturen of via internetbankieren.

Heeft u nog vragen? Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur via één van de kanalen op de klantenservice pagina.

Wat doe ik als ik ga scheiden en ik blijf in het huis wonen?

Bij een echtscheiding is het van belang dat u weet op welke naam het contract met Dunea staat. Dit kunt u zien aan de aanhef op correspondentie van Dunea.

1. Als het contract alleen op uw naam staat, dan hoeft u niets te doen. U kunt wel uw termijnbedrag aanpassen, indien uw huishouden verandert.

2. Als het contract niet op uw naam staat, dan kunt u zich hier aanmelden. Bij stap 2 vult u bij de datum van sleuteloverdracht de datum in waarop u wilt dat het contract op uw naam komt te staan. U geeft bij stap 3 de meterstand in van die dag. 

Ik ben lang geleden verhuisd maar ben vergeten de waterlevering op te zeggen, wat kan ik doen?

De opzegging van uw contract dient binnen zestig dagen na sleuteloverdracht te worden doorgegeven. Als u de opzegging niet binnen zestig dagen doorgeeft, hanteren wij de ontvangstdatum van uw opzegging als opzegdatum.

Als u het contract alsnog per de werkelijke datum wilt laten beëindigen, verzoeken wij u om contact op te nemen met de huidige bewoners. Na ontvangst van de aanvraag waterlevering van de huidige bewoner/eigenaar wordt uw contract beëindigd. Uw contract wordt één dag voor de aanmelddatum beëindigd.

Als ik mijn verhuizing doorgeef, wordt er gevraagd om een inspectierapport. Wat wordt hiermee bedoeld?

Bij de sleuteloverdracht worden op een inspectierapport alle meterstanden ingevuld, dus ook de watermeterstand. Dit document kan ook een andere naam hebben, zoals verhuisformulier, opleveringsrapport of overdrachtsformulier. U kunt dit rapport als bijlage toevoegen of inscannen en als afbeelding toevoegen.

Wat is waterdoorlevering aan derden?

Een wateraansluiting kan water doorleveren aan meerdere verbruiksadressen die gebruik maken van deze aansluiting. Als één of meerdere van deze verbruiksadres(sen) niet voor eigen gebruik zijn, spreken wij van doorlevering aan derden. Wel of geen doorlevering aan derden heeft invloed op de berekening van de hoogte van de Belasting op Leidingwater (BoL). De Belastingdienst heft Belasting op Leidingwater tot een maximum van 300 m3 per verbruiksadres. Als u meerdere verbruiksadressen in eigen gebruik heeft, geldt het maximum van 300 m3 voor al deze verbruiksadressen.

Voorbeeld 1: Uw wateraansluiting levert water aan drie woningen en een bedrijf. U heeft zelf één woning in gebruik. De twee andere woningen en het bedrijf verhuurt u aan anderen (derden). In deze situatie zijn er vier verbruiksadressen die alle vier door verschillende verbruikers worden gebruikt. Er zal dan vier keer maximaal 300 m3 Belasting op Leidingwater in rekening worden gebracht.

Voorbeeld 2: Uw wateraansluiting levert water aan drie woningen en een bedrijf. U heeft zelf één woning en het bedrijf in gebruik. De twee andere woningen verhuurt u aan anderen (derden). In deze situatie zijn twee van de vier verbruiksadressen door u zelf in gebruik. En de twee andere adressen door twee andere gebruikers. Voor de twee aansluitingen die u zelf in gebruik heeft, wordt er maximaal één keer 300 m3 aan Belasting op Leidingwater in rekening gebracht. Voor de twee andere adressen wordt twee keer maximaal 300 m3 aan Belasting op Leidingwater in rekening gebracht.

Waarom moet ik opgeven met hoeveel personen ik ergens ga wonen?

Dit is nodig om uw verbruik in te schatten voor de periode tot aan de eerste periodeafrekening (voor 2018 jaarafrekening). Wanneer u de stand elk jaar aan ons doorgeeft kunnen wij op basis van het daadwerkelijke verbruik uw voorschot berekenen. Wij houden bij een verhuizing geen rekening met het verbruik op uw oude adres.

Hoe lang duurt het tot ik mijn eindafrekening ontvang?

Als u uw verhuizing online regelt ontvangt u direct op het opgegeven mailadres een bevestiging. U ontvangt daarna van ons ook nog uw eindafrekening.