Naam wijzigen

Onze waterleveringscontracten staan geregistreerd op naam. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de naam op het contract te wijzigen. Om de wijziging door te voeren moet u een nieuw contract aanvragen. Het oude contract wordt hierna automatisch beëindigd. Na deze beëindiging volgt een eindafrekening.

Andere gegevens wijzigt u gemakkelijk via Mijn Dunea